Bơm gas trên 50% định lượng

Bơm gas trên 50% định lượng

Mã công trình: 54
Do lượng đã thất thoát gas quá nhiều, thường là trên 50% định lượng
Đơn giá: 500,000đ /Lần
ĐẶT CÔNG TRÌNH NÀY
Zalo