Hàn lại nắp bồn cầu nhựa bị hư ( bể, rách, nứt...)

Hàn lại nắp bồn cầu nhựa bị hư ( bể, rách, nứt...)

Mã công trình: 122
Đơn giá: 350,000đ /Cái
Zalo