Lắp mới các loại bóng đèn âm trần, ốp trần

Lắp mới các loại bóng đèn âm trần, ốp trần

Mã công trình: 63
Đơn giá: 100,000đ /Cái
Giá theo số lượng:
2 - 3 Cái
-20%
80,000 đ
4 - 6 Cái
-40%
60,000 đ
≥ 6 Cái
-60%
40,000 đ
ĐẶT CÔNG TRÌNH NÀY